ย้ายไม้ขีดไฟเพียงครั้งเดียวโปรดแก้ไขสูตร

  

วิธีการเล่นเกมนี้

    เมื่อคุณคลิกไม้ขีดไฟก็จะย้ายไปที่ด้านล่าง
    เมื่อคุณคลิกปลายทางก็จะย้ายไปที่นั่น
    มี 150 ขั้นตอนมี