Przesuń zapałką tylko raz, proszę poprawić formułę.

  

Jak do tej gry

    Po kliknięciu zapałką, będzie poruszać się do dołu.
    Po kliknięciu miejsca docelowego, będzie poruszać się tam.
    Istnieje 150 etapów.