הזז את הגפרור רק פעם אחת, בבקשה לתקן את הנוסחה.

  

איך לשחק את המשחק הזה

    כאשר אתה לוחץ על גפרור, זה יהיה לעבור לתחתית.
    בעת לחיצה על היעד, היא תעבור לשם.
    ישנם 150 שלבים.