Μετακινήστε το σπίρτο μόνο μία φορά, διορθώστε τον τύπο.

  

Πώς να παίξετε αυτό το παιχνίδι

    Όταν κάνετε κλικ σε ένα σπίρτο, θα κινηθεί προς τα κάτω.
    Όταν κάνετε κλικ στο προορισμό, θα κινηθεί προς τα εκεί.
    Υπάρχουν 150 στάδια.