Преместете Matchstick само веднъж, моля, поправете формулата.

  

Как се играе тази игра

    Когато кликнете кибритена клечка, тя ще се премести в долната част.
    Когато кликнете върху дестинацията, тя ще се премести там.
    Има 150 етапа.