ย้ายไม้ขีดไฟเพียงครั้งเดียวโปรดแก้ไขสูตร

    วิธีการเล่นเกมนี้. เธ     หากคุณคลิกไม้ขีดไฟที่คุณต้องการที่จะย้าย Matchstick จะย้ายลง. เธ     และถ้าคุณคลิกที่สีเขียวเข้มเป็นไม้ขีดไฟจะย้าย. เธ     มี 150 เวที. เธ