Μετακίνηση ένα σπίρτο μόνο μία φορά, παρακαλώ διορθώστε τον τύπο.

    Πώς να παίξετε αυτό το παιχνίδι.
    Αν κάνετε κλικ στο σπίρτο που θέλετε να μετακινήσετε, το σπίρτο θα κινηθεί προς τα κάτω.
    Και αν κάνετε κλικ στο σκούρο πράσινο μέρος, ένα σπίρτο θα κινηθεί.
    Υπάρχουν 150 στάδιο.